close
close
close

Over de World Fairtrade Challenge

Doe van 6-14 mei 2017 mee met de Fairtrade Challenge. Trakteer je collega’s, vrienden, familie of klanten op Fairtrade producten zoals chocolade, koffie of bananen.

Organiseer je eigen Fairtrade Celebration. Dit kan simpelweg zijn wanneer je een Fairtrade product eet, tijdens je koffiepauze met collega’s of bij een dinertje met familie. Het zijn allemaal redenen om een ‘fair’ feestje te vieren, omdat de Fairtrade boeren en arbeiders kunnen werken aan een beter bestaan. Doe mee met de World Fairtrade Challenge 2017 en Celebrate Fairtrade!

Bekijk de Fairtrade Celebrations op de kaart
close
dagen over
Deelnemers

Algemene Voorwaarden

Het gebruik van deze site wordt aangeboden door Stichting Max Havelaar, en is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

1. Het gebruik van deze website behelst acceptatie van deze voorwaarden vanaf de datum van je eerste bezoek aan de site.

2. Stichting Max Havelaar behoudt het recht om de voorwaarden middels online wijzigingen aan te kunnen passen. Het gebruik van deze site na het doorvoeren van wijzigingen behelst de acceptatie van deze aangepaste voorwaarden.

3. Gebruikers van deze website zeggen toe deze alleen voor legale doeleinden te gebruiken, en op een wijze die geen inperking zal vormen op de rechten, het gebruik en het plezier van andere gebruikers van deze site.

4. Deze site en de informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's met betrekking tot of in verband met Stichting Max Havelaar worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enige vorm van garantie expliciet of impliciet. In geen enkel geval is Stichting Max Havelaar aansprakelijk voor enige schade, inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik of in verband met een dergelijk gebruik of verlies van gebruik van de site, hetzij in contract of door nalatigheid.

5. Stichting Max Havelaar garandeert niet dat de functies in het materiaal op deze site zonder onderbrekingen of fouten verlopen, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat deze site of de server die zij ter beschikking stelt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de materialen vertegenwoordigt. 

6. Copyright:

- Commercieel gebruik of publicatie van alle items of een item weergegeven is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Max Havelaar. Niets hierin mag worden uitgelegd als het verlenen van een vergunning door Stichting Max Havelaar om een ​​item weergegeven te gebruiken.

- Documenten mogen alleen op voorwaarde dat het auteursrecht en de bron indicaties ook worden gekopieerd, er geen wijzigingen worden aangebracht en het document is volledig gekopieerd worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik. Er zijn echter enkele documenten en foto's gepubliceerd op deze site met de toestemming van de desbetreffende eigenaars van auteursrechten. Alle rechten zijn voorbehouden op deze documenten en de toestemming om ze te kopiëren moet worden aangevraagd bij de rechthebbenden (de bronnen worden aangegeven binnen deze documenten / foto's)

7. Elke mededeling of materiaal dat u verzendt naar, of post op, een openbaar gedeelte van de site, waaronder alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk.

8. Als er een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden verschijnt op deze website m.b.t. specifieke materialen, dan prevaleert de laatste.

9. Indien deze Algemene Voorwaarden niet worden geaccepteerd in volledigheid, dient het gebruik van deze site onmiddellijk gestaakt te worden.